Chamstwo

Kacper Pobłocki, Chamstwo
Kacper Pobłocki, Chamstwo

Kup książkę
49,90 zł
34,93 zł
Wydanie I・Okładka twarda
Kup e-book
39,90 zł
27,93 zł
Chamstwo・Wydanie I・MOBI, EPUB
Kup mp3
44,90 zł
31,43 zł
Chamstwo・Wydanie I・MP3
Dostawa od:
Kurier
11,79 zł
paczkomat
9,99 zł
poczta
10,30 zł
odbiór osobisty (Warszawa)
0 zł
pliki
0 zł

PREMIERA AUDIOBOOKA 18 SIERPNIA 2021

„Hasłem naszym mizeria, okryciem nędza, napojem łzy”. Myśląc o historii niewolnictwa, niejednokrotnie nie pamiętamy o historii polskich chłopów i chłopek. Ale jak inaczej nazwać ich darmową pracę pod ciągłą groźbą kary cielesnej? Jedynie dzięki dokładnemu przyjrzeniu się tej przemilczanej historii możemy zrozumieć istotę strategii przetrwania w systemie pańszczyzny. Dopiero wtedy możemy również dostrzec nić łączącą niewolniczą pracę na polskim dworze ze służebną formą naszych współczesnych form zatrudnienia. Bo to nie rewolucja przemysłowa, tylko folwarczny przemysł okrucieństwa stanowił prolog do współczesności.

Antropolog Kacper Pobłocki w błyskotliwym i erudycyjnym Chamstwie rzuca nowe światło na zmitologizowaną opowieść o czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej. Nie boi się stawiać trudnych pytań dotyczących chłopskiego niewolnictwa, obrazowo ukazuje krwawą przemoc panów i odważnie kreśli historię polskiego patriarchatu, dowodząc, że w tym splocie klasowych podziałów, okrucieństwa i wyzysku zaklęta jest nasza „ojczyzna pańszczyzna”.


 • „Chamstwo” jest gruntownym, rewelatorskim studium pańszczyźnianego świata. Proponuje inną opowieść o naszych narodowych mitologiach, o polskich „przeklętych problemach”, gdyż oddaje głos tym, których nazywano Wielkimi Niemowami, bo mieli uszy wyłącznie „ku słuchaniu” – pańszczyźnianym chłopom. Kacper Pobłocki wywołuje klisze, często drastyczne, które przez stulecia pozostawały w ciemni oficjalnej historii. „Chamstwo” jest dziełem otwierającym nowy dyskurs o „pańskości” i „chłopskości”, o społecznych rodowodach i tożsamości kulturowej Polaków oraz o tym, komu wciąż „słoma wyłazi z butów”.

  prof. Roch Sulima
 • Mamy do czynienia z monografią prawdziwie oryginalną pod względem konceptualizacji podjętego problemu badawczego, twórczą i stawiającą nowe pytania. Należy tym samym podkreślić pomysłowość i przenikliwość badawczą autora. Kacper Pobłocki w swojej pracy stara się zwalczać funkcjonujące jego zdaniem od lat mity historiograficzne, które w jego ocenie poważnie utrudniają – jeśli nie uniemożliwiają – rzetelną ocenę faktów dotyczących życia polskiego chłopa pańszczyźnianego.

  prof. Jarosław Kita

 • Wartością dodaną Chamstwa jest skupienie się na doświadczeniu ciała, na tym, jak przemoc się w nim odkłada i jakie czyni spustoszenia w psychice. Bo choć panowie lubili mówić, że posiadają dusze, to o ciała przecież chodziło: męskie, które można było zmuszać do pracy, i kobiece, których oprócz tego można było jeszcze używać dla pańskiej przyjemności.

  Katarzyna Wężyk, „Książki Magazyn Do Czytania”, DM./Nr 2 z dn. 04.21
 • Pobłockiemu, jako jedynemu autorowi zwrotu ludowego, udało się zejść pod powierzchnię zjawisk społecznych – ekonomicznej eksploatacji, kulturowej opresji, fizycznej przemocy – zdjąć warstwy stwardniałego kurzu i popiołu i odsłonić przeszywający emocjonalnie obraz bliskiego mi człowieka.

 • Przede wszystkim jednak wartością dodaną Chamstwa jest to, że autor pokazuje, jak doświadczenie przemocy osadza się w ciele, psychice i psychologii zbiorowej.

 • W „Chamstwie” to wyobraźnia i wrażliwość jest przede wszystkim sposobem i metodą poznania tego co przemilczane.

  Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra,
 • Chamstwo to rzetelnie przeprowadzony dowód na to, że niewolnictwo było powszechną praktyką pośród tych, którzy z wolności uczynili swój sztandar, pojmując ją jednak wyłącznie jako gwarancję barbarzyńskich praw mających służyć wąskiej grupie uprzywilejowanych.

 • Bohater zbiorowy przeplata się z indywidualnym, a całość układa się systemowy obraz okrucieństwa i napięć na linii władza - poddaństwo.

 • Pobłocki w "Chamstwie" pisze z dezynwolturą, emocjonalnie i dramatycznie łącząc eseistyczny i polemiczny zapał z niezwykle ciekawą propozycją redefinicji podstaw naszej kultury i historii. Budzi kontrowersje i oskarża (nie)świętych, a wszystko po to, byśmy spróbowali spojrzeć inaczej na samych siebie. Świetna literacko, intrygująca książka.

 • „Chamstwo" to historia pańszczyzny i przemocy, ale też historia form radzenia sobie z nią, instytucji, które pomagały przetrwać, a

  także dylematów, czy znosić razy, czy przejść na drugą stronę.

 • Wielość źródeł — polskich i zagranicznych z jakich autor, erudyta,korzysta jest imponująca — są to nie tylko prace naukowe, ale i pamiętniki, poezja, i folklor. Ta rozmaitość dokumentów sprawia, że lektura książki naukowej staje się wciągająca niczym najlepsza beletrystyka.

 • Autor odkłamuje dotychczasową wizję pańszczyzny i wizerunek tych, którzy ją świadczyli. Redefiniuje podstawy naszej historii i kultury.

 • Pobłocki śledzi archiwa, przekazy literackie i korespondencję z

  okresu, w którym dominującą rolę pełniła szlachta. Bada, jak

  traktowała swoją _siłę roboczą_. Wskazuje też na konsekwencje tego przemocowego systemu w naszych współczesnych zachowaniach.

 • [Pobłocki] Opisując poszczególne fenomeny - powszechność bicia, wiarę w strzygonie, praktykę kołtuna, niuanse doktryny ariańskiej czy nawet przemiany języka, któremu poświęca wiele błyskotliwych uwag - przede wszystkim usiłuje ustalić, w jaki sposób pańszczyźniany system gospodarczy odciskał się na ciałach, których życie organizował.

  Maciej Jakubowiak, „Tygodnik Powszechny”, T./Nr 26 z dn. 27.06.21
 • Wciąż są panowie i wciąż są ci, których portretuje się jako

  chamstwo, choć to inni panowie i inne chamstwo niż kiedyś. Książka Pobłockiego pozwala przejrzeć na wylot interesy i metody jednych oraz krzywdy i sposoby dyscyplinowania drugich.

 • [...] to opowieść (o ile to właściwe słowo; Pobłocki podpiera

  swoją wizję rzetelną pracą naukową i całymi tonami źródeł) o

  tym, że życie w Polszcze (bo tak nazywa przedmiot swojej wypowiedzi, aby odciąć się od Rzeczpospolitej szlacheckiej) definiowane było przez konflikt pomiędzy elitami i ludem, w którym role agresora i ofiary były bardzo jasno określone.

 • Publikacja ta jest interesująca nie tylko z punktu widzenia

  przeciętnego akademika czy humanisty, ale również z punktu widzenia każdego współczesnego Polaka. Co więcej, autor daje się w niej poznać nie tylko jako międzynarodowej sławy naukowiec, ale także jako naprawdę dobry literat.

  Dezydery Bartowski, „Znak”, M./Nr 7/8 z dn. 07/08.21
 • Szlachta i arystokracja to w większości przypadków grupa upadłych moralnie, społecznie i kulturowo ludzi, którzy słynęli w dużej mierze z lenistwa i zadawania cierpienia. I o tym między innymi jest „Chamstwo” Kacpra Pobłockiego, książka szokująca i piekielnie ważna.

 • Pobłocki napisał pracę, w której podjął się trudnego zadania ukazania specyfiki funkcjonowania „chamskiego” świata, który w tekstach źródłowych pozostawił jedynie swoje wykrzywione odbicie, ślad ukryty w przemilczeniach. Autor przyjął jego „inność”, w większości pracy nie uciekając się do uogólnień wygodnych dla współczesnego, zachodnioeuropejskiego umysłu.

 • Olbrzymią zaletą „Chamstwa” jest to, że zachęca nas do urefleksyjnienia naszego stosunku do państwa i jego historii. Pobłocki, w ślad za swoimi anarchistycznymi przewodnikami, prowokuje do stawiania pytań: „A co jeśli państwo jest pewnym wybrykiem dziejowym? Krótkotrwałym wyjątkiem, niemal wypadkiem przy pracy, zamiast niemalże naturalną wspólnotą losu, dla której nie ma alternatywy?”.

 • Pobłocki pisze z bliskiej mi perspektywy antropologa kultury i traktuje zapisy z przeszłości jako wielopoziomowy palimpsest, który zaczyna mówić, gdy zadamy mu właściwe pytania. Niektóre z tych pytań zostały polskiej historii zadane po raz pierwszy. Odpowiedź nie zawsze jest krzepiąca.

 • »Fundamentem porządku folwarczno-patriarchalnego w Polszcze stał się z kolei mit o wrodzonej, nieuniknionej i oczywistej podrzędności kobiet«. To zdanie jest kluczem do pracy Pobłockiego. Odrywa nas od łatwego do rozpoznania schematu: chłop – pan, i każe przemyśleć głębiej działanie struktur społecznych: naśladowanie przemocy, stopniowanie przemocy, to, jakie tropy pozostawia w języku i zwyczajach. Pobłocki wykorzystuje warsztat antropologa, co za tym idzie śledzi te tropy choćby w przyśpiewkach czy porzekadłach. Dekonstruuje obyczaje, które dla nas przybrały pozór ludowej tradycji.

 • [...] esej o realiach dawnej Polski, w której przemoc, prześladowanie i odczłowieczanie poddanych było na porządku dziennym. [...] erudycyjna książka, którą warto przeczytać [...].

  Paweł Stachnik, „Dziennik Polski”, DZ./Nr 199 z dn. 27.08.21
 • Pobłocki nie moralizuje, nie przyciska. Pisze mocno. [...] I to jest dobra rzecz u Pobłockiego – konkretnie i bez retuszu.

 • To przemyślany, świetnie skonstruowany tom, w którym przywrócone pamięci zostaje to, co przez lata przemilczano.

 • „Chamstwo” jest doskonałym punktem wyjścia do osobistych rozliczeń z własną tożsamością, z dziedzictwem politycznym i społecznym. Lektura porusza czułe punkty, pokazuje losy całych pokoleń przymuszanych do życia w bierności, w ustawicznym strachu, pokoleń, dla których godność była tylko pustym słowem.

 • „Chamstwo”, czyli przemilczana historia świata pańszczyzny, to porażająca lektura przypominająca o korzeniach pokoleń. O społecznych rodowodach i często nieuświadamianej tożsamości kulturowej. Polecam.

 • To historia spływająca krwią, powinniśmy się jej nauczyć od nowa.

  Magdalena Grzebałkowska, wyborcza.pl
 • Niesamowicie cenny dla mnie jest przejrzysty, oparty na konkretnych (wstrząsających) przykładach, sposób w jaki autor wykłada mechanizm wrastania poczucia gorszości i podporządkowania w DNA kobiet, zajmujących wraz z dziećmi najniższe szczeble społecznej drabiny okrucieństwa. Polecam, jeśli jeszcze nie było okazji sięgnąć. Ta książka jest terapeutyczna.

 • Pobłocki pokazuje [...], że źródła naszej kultury mają w sobie wiele z groteski i potworności.

 • Pobłocki w tym pięknie napisanym eseju pokazuje jak wygląda polska historia chłopstwa, w jaki sposób do dzisiaj przetrwały niektóre struktury, a jak zapomnieliśmy o innych. Walczy Pobłocki z mitami, na nowo czyta klasyków, ale też przypomina, że prawda jest ludowa i to wśród opowieści ludowych trzeba szukać prawdziwego obrazu przeszłości.

 • „Chamstwo” to książka o tym, czego o naszej narodowej historii nie chcemy wiedzieć, co zakrywamy coraz grubszym płaszczem polskości.

  Aleksander Hudzik, „Newsweek Polska”, T./Nr 1 z dn. 03/09.01.22
 • Pobłocki stawia odważne pytania i tezy, udziela bezkompromisowych odpowiedzi popartych rzetelną wiedzą. Jego opowieść jest erudycyjna, gorzka, ale też szalenie ciekawa, zmuszająca do myślenia i zrewidowania mainstreamowej wersji historii.

 • „Chamstwo” Kacpra Pobłockiego to jedna z najważniejszych i najszerzej komentowanych polskich książek mijającego roku. Dla mnie jest to traktat o poddaństwie, o tym, co ono robi z człowiekiem. To również opowieść o historycznym oceanie przemocy, z której wszyscy przybywamy, i z którego niby wyszliśmy, ale ciągle nie możemy się wytrzeć do sucha.

 • [...] Kacper Pobłocki pozornie pisze tylko o zakończonej epoce pańszczyzny i szlacheckiej „Polszy”. W rzeczywistości pokazuje, jakie są korzenie dzisiejszych uprzedzeń społecznych.

 • [...] należy traktować książkę Pobłockiego jako znaczący przyczynek do scalenia polskiej historii.

  Adam Komorowski, „Twórczość”, M./Nr 3 z dn. 03.22
 • W tym odważnym intelektualnie, momentami bardzo osobistym i intymnym eseju autor opowiada o przemocy, która definiowała życie klasy ludowej na przestrzeni wieków.

  Michał Nogaś, Wojciech Szot, Marek Radziwon, „Gazeta Wyborcza”, DZ./Nr 138 z dn. 15/16.06.22
 • Przeczytaj fragment
Pobierz okładkę

Wydanie I

Okładka twarda

 • Wymiary: 150 mm × 230 mm
 • Liczba stron: 384
 • ISBN: 978-83-8191-219-8
 • Cena okładkowa: 49,90 zł

E-book・Chamstwo

 • ISBN: 978-83-8191-262-4
 • Cena okładkowa: 39,90 zł

Pozostałe wydania

 • Audiobook
 • Nominacja
  Nagroda Literacka „Nike” 2022
  Kacper Pobłocki, Chamstwo
 • Nominacja
  Finał Nagrody im. Marcina Króla
  Kacper Pobłocki, Chamstwo

Inni klienci kupili również:

Wstecz Dalej

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.