Nota prawna

Nota prawna

Administratorem niniejszego Serwisu jest Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowcu. Wszelkie prawa — w tym autorskie prawa majątkowe — do materiałów publikowanych w Serwisie przysługują Wydawnictwu Czarne Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy handlowe stanowią prawem chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Wydawnictwa Czarne Sp. z o.o. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne. Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Wydawnictwo Czarne sc w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie bez jej zgody lub które nie są przez nie opracowywane. Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. i w związku z tym nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.