Warsztaty

Warsztaty

 Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejną edycję Czarnych Warsztatów Pisania Prozą.

To nie będzie jeszcze jeden typowy kurs creative writing. Z pewną dozą patosu można by rzec, że bardziej kurs poszerzania granic Państwa wyobraźni i pogłębiania wiary w siebie. A także całkiem pragmatyczny przewodnik po współczesnym polskim rynku książki, nagrodach literackich, metodach mądrej autopromocji i paru innych rzeczach. A wszystko w pięknej scenerii Beskidu Niskiego i polsko-słowackiego pogranicza.

Wielu absolwentów i wiele absolwentek naszych warsztatów pisze i publikuje. Są wśród nich Wioletta Grzegorzewska, Weronika Murek, Andrzej Muszyński, Grzegorz Bogdał, Elżbieta Łapczyńska, Maria Karpińska, Justyna Tomska, Małgorzata Sidz, Rafał Hetman, Barbara Sadurska, Małgorzata Żarów.


Warsztaty poprowadzą:

Natasza Goerke – prozaiczka i poetka. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i orientalistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka książek Frac­tale, Księga pasztetów, Pożegnania plazmy, 47 na odlew, za którą była nominowana do Nagrody Literackiej NIKE, oraz książki o Nepalu Tam. Publikuje w polskiej i niemieckiej prasie. Mieszka w Hamburgu.

Magdalena Budzińska – absolwentka Wydziału Polonistyki (specjalizacja edytorsko-wydaw­nicza) i Instytutu Filozofii UW. Od 2005 roku pracuje jako redaktorka, od 2007 roku na stałe w Wydawnictwie Czarne jako redaktorka prowadząca. Pracowała także dla W.A.B., PIW-u, Czarnej Owcy. Zredagowała ponad 100 książek autorów polskich i zagranicznych. Zajmuje się także wyszukiwaniem i recenzowaniem literatury anglojęzycznej oraz koordynacją produkcji książek.

Piotr Siemion – prozaik, tłumacz, prawnik. Ukończył anglistykę na Uniwersytecie Wrocław­skim i wydział prawa Uniwersytetu Columbia. Autor m.in. powieści Niskie Łąki, uznanej za najciekawszy debiut literacki roku 2000, Finimondo, Dziennik roku Węża, Bella, ciao. Tłumacz lite­ratury amerykańskiej, m.in. powieści Thomasa Pynchona 49 idzie pod młotek, za którą otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie”. Mieszka pod Warszawą.

Tomasz Zając – absolwent Wydziału Polonistyki (specjalizacja edytorska) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako redaktor pracuje od 2009 roku. Zaczynał w wydawnictwie Media Rodzina, gdzie oprócz redakcji literatury zajmował się także koordynacją produkcji audio-booków oraz e-booków. Z Wydawnictwem Czarne związany od 2011 roku, na stałe od 2013.W ramach warsztatów pracować będzie indywidualnie z każdym z uczestników (ok. godziny konsultacji dla każdego warsztatowicza).

Monika Sznajderman – szefowa Wydawnictwa Czarne, wcześniej doktor antropologii kultury, autorka m.in. Fałszerzy pieprzu. Historii rodzinnej i Pustego lasu.

Warsztaty odbędą się w Gościńcu Banica, jednym z piękniejszych miejsc w Beskidzie Niskim, w dniach 2 września (piątek) – 10 września (sobota) 2022 roku (www.banica.com.pl). Do dyspozycji uczestników będzie cały pensjonat. Warsztaty przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich. Liczba miejsc ograniczona do 16 osób.


Ramowy plan warsztatów:

2 września (piątek) – przyjazd uczestników. Powitalna kolacja.

3 września (sobota) – 10:00–14:00 – rozmowa z Moniką Sznajderman i wykład redaktor prowadzącej Magdaleny Budzińskiej Po co autorowi redaktor oraz wspólna praca warsztatowa. 15:00–19:00 – rozpoczęcie twórczej pracy w grupach pod okiem prowadzących, Nataszy Goerke i Piotra Siemiona.

4 września (niedziela) – 9 września (piątek) – twórcza praca w grupach pod okiem prowadzących, Nataszy Goerke i Piotra Siemiona.

W piątek 9 września o godz. 21:00 rozpocznie się slam literacki – wspólne nocne czytanie tekstów napisanych przez uczestników warsztatów.

10 września (sobota) – wyjazd.


Ramowy plan dnia:

9:00 – śniadanie;

10:00–14:00 – czas na pracę własną i pracę indywidualną z redaktorem;

14:00 – obiad;

15:00–19:00 – praca w grupach z Nataszą Goerke i Piotrem Siemionem;

19:00 – kolacja, potem praca własna i inne zajęcia pozalekcyjne.


Koszt warsztatów:

3276 zł brutto (w tym: 1576 zł brutto noclegi i wyżywienie + 1700 zł brutto warsztaty). W ramach tej kwoty oferujemy:

1. dowóz z dworca PKS w Gorlicach;

2. noclegi (8 noclegów w pokojach dwu- i trzyosobowych) i wyżywienie (także kuchnia we­getariańska i wegańska): śniadanie, obiad, kolacja. Do dyspozycji gości przez cały dzień kawa, herbata, domowe ciasto.

3. opiekę merytoryczną osób prowadzących (minimum 33 godziny zajęć).


W czasie wolnym mogą Państwo korzystać z okolicznych atrakcji.

Służymy wszelką radą, wiedzą i pomocą. Szczególnie polecamy:

1. piesze wycieczki po wysiedlonych dolinach Beskidu;

2. wycieczki do średniowiecznego słowackiego miasta Bardejov i na północną Słowację;

3. wycieczki szlakiem łemkowskich cerkwi i cmentarzy;

4. zwiedzanie cmentarzy z pierwszej wojny światowej;

5. jazdę konną (w okolicy stadnina konia huculskiego w Regietowie i kilka innych zaprzyjaź­nionych miejsc, w których można jeździć wierzchem).


Regulamin warsztatów literackich Czarne Warsztaty Pisania Prozą:

§1

1. Organizatorem kursów pisarskich jest Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. w Wołowcu.

2. Celem kursów jest rozwijanie warsztatu pisarskiego i wyobraźni uczestników.

3. Kursy przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§2

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

1.1. Przesłanie zgłoszenia mailem na adres propozycje@czarne.com.pl i redakcja@czar­ne.com.pl równoznacznego z akceptacją zasad uczestnictwa w warsztatach oraz akceptacją regulaminu;

1.2. Pozytywna kwalifikacja na podstawie próbki tekstu;

1.3. Uiszczenie zadatku w wysokości 1638 zł, na który składają się kwota 788 zł brutto (sta­nowiąca połowę kosztów noclegu i jedzenia) oraz kwota 850 zł brutto (stanowiąca połowę kosztów organizacji warsztatów). Kwota 1638 zł stanowi więc połowę całkowitej ceny uczest­nictwa w warsztatach, która wynosi 3276 zł.

2. Kwalifikacja uczestnika następuje na podstawie przesłanej przez niego próbki tekstu (mak­symalnie do 10 stron), przy czym musi to być wyłącznie proza artystyczna, a nie mogą to być: komiksy, recenzje, reportaże, dramaty. Próbki prosimy przysyłać do dnia 15.06.2022 roku. W temacie maila prosimy koniecznie napisać: Warsztaty 2022.

3. O wynikach kwalifikacji uczestnicy zostaną poinformowani mailem do 1.07.2022 roku.

4. Wpłata pierwszej części zadatku przez uczestnika w wysokości 50% wynagrodzenia za noc­legi i wyżywienie, a więc kwoty 788 zł brutto, musi nastąpić w terminie do 15.07.2022 roku na konto: Tomasz Nowak 33 1240 1561 1111 0000 0828 5157.

5. Wpłata pierwszej części zadatku przez uczestnika w wysokości 50% wynagrodzenia za organizację warsztatów, a więc kwoty 850 zł brutto, musi nastąpić w terminie do 15.07.2022 roku na konto: Wydawnictwo Czarne sp. z o.o. Wołowiec 11, 38-307 Sękowa 05 1240 5110 1111 0010 4343 3147.

6. Po otrzymaniu zadatku Wydawnictwo Czarne wystawi uczestnikowi stosowną fakturę VAT, natomiast Gościniec Banica wystawi uczestnikowi rachunek uproszczony po otrzymaniu całej wpłaty na poczet kosztów noclegu i jedzenia. W razie potrzeby istnieje jednak także możliwość wystawienia rachunku przez Gościniec Banica po otrzymaniu zadatku od uczestnika.

7. Zadatek zostanie zaliczony na poczet kosztów jedzenia i noclegów oraz wynagrodzenia za organizację warsztatów, jednakże w razie niedotrzymania przez uczestnika warunków ni­niejszego regulaminu lub łączącego go porozumienia z Wydawnictwem Czarne w sprawie warsztatów (w szczególności, ale nie wyłącznie w sytuacji: rezygnacji przez uczestnika z warsztatów, nieuiszczenia pełnej kwoty wynagrodzenia za noclegi i wyżywienie lub pełnej kwoty wynagrodzenia za organizację warsztatów we wskazanych przez Wydawnictwo termi­nach itd.) Wydawnictwo Czarne uprawnione będzie do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i do zatrzymania zadatku wpłaconego przez uczestnika. Konieczność zatrzymania przez Wydawnictwo zadatku wiąże się z potrzebą wcześniejszego zarezerwowania noclegów i wyżywienia dla uczestników w Gościńcu Banica, wcześniejszym poniesieniem przez Wydawnictwo części kosztów warsztatów, związanych między innymi z wynagrodzeniem osób prowadzących warsztaty oraz ograniczoną liczbą osób – uczestników warsztatów, więc prosimy o zrozumienie tej decyzji Wydawnictwa.

8. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby uczestników warsztatów (12 osób) organizator – Wydawnictwo Czarne – ma prawo odwołać warsztaty i jest zobowiązany powiadomić o tym uczestników. W takim przypadku, a także w każdej, innej sytuacji niewyko­nania umowy przez Wydawnictwo (odwołania warsztatów) z powodów, za które Wydawnictwo Czarne nie ponosi odpowiedzialności:

8.1. Organizator postara się powiadomić uczestników, którzy zapisali się na kurs, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu o odwołaniu warsztatów,

8.2. Wydawnictwo gwarantuje zwrot uiszczonej przez uczestnika wpłaty (zadatku w kwocie nominalnej, uiszczonej przez uczestnika) na podany numer konta bankowego uczestnika lub za jego zgodą ww. wpłata zostanie potraktowana jako opłata za taki sam kurs odbywający się w innym terminie.

9. Wpłata pozostałej części wynagrodzenia za noclegi i wyżywienie, to jest kwoty 788 zł brutto musi nastąpić do dnia 15.08.2022 roku na konto: Tomasz Nowak 33 1240 1561 1111 0000 0828 5157.

10. Wpłata pozostałej części wynagrodzenia za organizację warsztatów, to jest kwoty 850 zł brutto musi nastąpić do dnia 15.08.2022 roku na konto: Wydawnictwo Czarne sp. z o.o.Wołowiec 11, 38-307 Sękowa 05 1240 5110 1111 0010 4343 3147.

11. Po otrzymaniu pieniędzy Wydawnictwo Czarne wystawi stosowną fakturę VAT, a Gościniec Banica – rachunek uproszczony na całą wpłaconą przez Państwa kwotę.

12. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w warsztatach w ciągu 21 dni przed dniem ich rozpoczęciem lub w czasie ich trwania uczestnikowi nie przysługuje zwrot żadnej części ceny uczestnictwa w warsztatach.

§3

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

2. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu kursu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2022 roku.

Laptopy mile widziane, nie są jednak niezbędne.

Serdecznie zapraszamy!

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.