Regulamin

Regulamin

(w wersji obowiązującej od dnia 25 maja 2018 roku)

I. OGÓLNE INFORMACJE O SKLEPIE.

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem czarne.com.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o., z siedzibą w Wołowcu, kapitał zakładowy: 8.402.000 zł (osiem milionów czterysta tysiące złotych), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000404165 [zwanym dalej „Wydawnictwem”], nr NIP 738-21-43-907, nr REGON 122457802.
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków i audiobooków) znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Dane Wydawnictwa:
  Wydawnictwo Czarne sp. z o.o. z siedzibą w Wołowcu, Wołowiec 11, 38–307 Sękowa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000404165, nr NIP 738-21-43-907, nr REGON 122457802, reprezentowane przez: Monikę Sznajderman – Pasierską (Prezes Zarządu Spółki) i Andrzeja Stasiuka (Wiceprezes Zarządu Spółki).
 4. Dane kontaktowe obsługi Sklepu: Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o., ul. Węgierska 25A, 38–300 Gorlice, tel. +48 504 564 099 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (opłata za połączenie według stawek Państwa operatora).
  fax +48 18 352 04 75, adres poczty elektronicznej: zamowienia@czarne.com.pl

II. REJESTRACJA.

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Wydawnictwo, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
 3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający produkty Wydawnictwa.
 4. Zamawiający produkty składając zamówienie akceptuje otrzymanie faktury VAT w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Plik ten można otworzyć po zainstalowaniu dowolnej przeglądarki plików pdf.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.
 6. Uwaga! Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji, po kliknięciu przycisku „Edytuj profil”.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Wydawnictwo prowadząc Sklep ma obowiązek dostarczać książki i inne towary bez wad.  W przypadku, kiedy dostarczony przez nas Państwu towar posiada wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w pozycji: VIII. REKLAMACJE.
 2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie czarne.com.pl i następnie zdecydować się na zakup.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
 4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk".
 5. Cena towaru - wskazana w jego opisie na stronie czarne.com.pl - staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
 6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawieracie Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów. Przed dokonaniem zakupu zostaniecie Państwo poinformowani o kosztach wysyłki zamówionych towarów.
 7. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
 8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych  Wydawnictwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd. W przypadku „plików elektronicznych” (e-booki lub audiobooki) wskazane powyżej potwierdzenie obejmuje także informację o udzielonej przez Państwa zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  a) za pobraniem – jeśli tylko taka forma płatności jest dostępna, w trakcie procedury składania zamówienia na stronie Wydawnictwa.
  b) płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu (60–166), ul. Grunwaldzka 182, dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia,
  c) płatność elektroniczna za pomocą platformy PayPal, dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia.
  d) płatność za pomocą karty podarunkowej zakupionej w sklepie internetowym Wydawnictwa, na zasadach określonych w III.13.
  Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem systemów PayU lub PayPal można znaleźć odpowiednio na stronie
  www.payu.pl lub www.paypal.com.
 10. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawnictwo wysyła Państwu zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki firmie wydającej w imieniu Wydawnictwa zamawiane produkty.
 11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Państwem i niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Państwa pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Państwu.
 12. Z chwilą przekazania przez Wydawnictwo przesyłki z zamówionymi produktami za pośrednictwem wybranej przez Państwa firmy, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów za pośrednictwem wybranej przez Państwa firmy produktów, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania towaru przez wybraną przez Państwa firmę  dostarczającą standardowo  towary sprzedawane w Sklepie.
 13. Wydawnictwo oferuje możliwość nabycia w swoim sklepie internetowym karty podarunkowej – elektronicznego bonu towarowego Wydawnictwa na okaziciela w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf, którego wartość jest równa wartości nominalnej wskazanej w tym pliku, uprawniającego każdorazowego posiadacza karty podarunkowej do jego realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w sklepie internetowym Wydawnictwa. Wydawnictwo zobowiązuje się do umożliwienia płatności w sklepie internetowym kartą podarunkową przez jej każdorazowego posiadacza po spełnieniu poniższych warunków:
  a) kwota środków pieniężnych wykorzystanych na zakup karty podarunkowej odpowiada wartości tej karty podarunkowej, przy czym Wydawnictwo posługuje się kartami podarunkowymi o wartości: 50 zł, 100 zł, 150 zł i 200 zł, które mogą być wykorzystane wyłącznie w sklepie internetowym Wydawnictwa,
  b) karty podarunkowe nabyte w księgarni stacjonarnej Wydawnictwa nie mogą być wykorzystane do nabycia książek i innych towarów w sklepie internetowym Wydawnictwa,
  c) nabyta w sklepie internetowym Wydawnictwa karta podarunkowa zawiera w szczególności: jej wartość, termin jej ważności i unikalny kod podarunkowy elektronicznego bonu towarowego, służący zakupom w sklepie internetowym Wydawnictwa,
  d) nabywca karty podarunkowej w Sklepie,  albo osoba przez niego obdarowana taką kartą są uprawnieni po jej wydaniu przez Sklep do realizacji transakcji nabycia dowolnego produktu za pośrednictwem karty podarunkowej w Sklepie w okresie ważności karty podarunkowej do wysokości wartości nabytej karty podarunkowej, jednakże karta podarunkowa nie może zostać wykorzystana przez jej nabywcę lub posiadacza do nabycia kolejnych kart podarunkowych w sklepie internetowym Wydawnictwa,
  e) karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi, jednakże nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży karty podarunkowej na zasadach określonych w VII stosowanych odpowiednio, przy czym:
  - prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje nabywcy w przypadku, kiedy nabyta karta podarunkowa została całkowicie lub częściowo wykorzystana przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (wobec brzmienia art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy),
  - termin do odstąpienia od umowy biegnie od momentu otrzymania przez nabywcę pliku – elektronicznego bonu towarowego,
  - nabywca w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy nabycia niewykorzystanej karty podarunkowej otrzyma zwrot wartości karty podarunkowej oraz zostanie powiadomiony o dezaktywacji karty podarunkowej i saldzie podlegającym zwrotowi,
  f) karta podarunkowa jest kartą na okaziciela, w przypadku więc realizacji transakcji za pośrednictwem karty podarunkowej w sytuacji, kiedy posiadacz karty wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony, a Wydawnictwo nie będzie miało informacji o tej okoliczności, transakcja taka będzie ważna,
  g) nabywcy karty lub jej posiadaczowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawnictwa z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub usunięcia karty podarunkowej, a Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe, które zostały utracone, usunięte lub uszkodzone po ich przekazaniu nabywcy,
  h) karta podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od momentu jej wydania do dnia wskazanego przez Wydawnictwo w karcie podarunkowej, po upływie tego okresu karta podarunkowa traci ważność (zostanie dezaktywowana), a nabywca karty lub jej posiadacz nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych przekazanych przez nabywcę Wydawnictwu w celu zakupu karty podarunkowej,
  i) wykorzystanie karty podarunkowej nabytej w Sklepie następuje przez wpisanie ważnego kodu podarunkowego przy realizacji zamówienia w Sklepie, po wybraniu produktów i sprawdzeniu „Koszyka” - cena należna Wydawnictwu za książki i inne towary w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość karty podarunkowej,
  j) nabywcy lub posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy) w gotówce lub w inny sposób, gdy wartość nabywanego produktu jest niższa niż aktualna wartość nominalna karty podarunkowej, przy czym z karty podarunkowej można korzystać wielokrotnie, dopóki nie upłynie termin jej ważności - karta podarunkowa może być więc realizowana częściowo i nie musi zostać wykorzystana wyłącznie w ramach jednego zamówienia,
  k) nabywca lub posiadacz karty podarunkowej zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w sposób dopuszczalny w Sklepie w sytuacji, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej karty podarunkowej,
  l) w wypadku, gdy cena produktów nabywanych z wykorzystaniem karty podarunkowej jest wyższa niż jej wartość nominalna nabywca lub posiadacz karty może wykorzystać w ramach tej transakcji inną kartę podarunkową nabytą w sklepie internetowym Wydawnictwa,
  ł) nabywcy lub posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo do otrzymania pieniężnego ekwiwalentu karty podarunkowej w przypadku, kiedy zwraca Wydawnictwu zakupione produkty opłacone za pomocą karty podarunkowej lub Sklep nie może w takim przypadku zrealizować zamówienia – nabywca lub posiadacz karty podarunkowej otrzyma w takiej sytuacji nową kartę podarunkową o analogicznym terminie ważności i wartości, jak wykorzystana karta podarunkowa.

IV. POTWIERDZENIE INFORMACJI PRZEZ WYDAWNICTWO:

 1. Wydawnictwo najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:
  1. głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
  3. adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
  4. adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  5. łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów,
  6. sposobu i terminu zapłaty,
  7. sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
  8. sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  9. kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,
  10. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy,
  11. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,
  12. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,
  13. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  14. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w III.8.

V. KOSZTY WYSYŁKI.

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
  a) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki firmą kurierską są niezależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link "Koszyk/Dostawa i płatność" w trakcie procedury składania zamówienia,
  b) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki do Paczkomatów firmy Inpost są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link "Koszyk/Dostawa i płatność" w trakcie procedury składania zamówienia.
  c) koszty dostawy, o której mowa w VI.8 Regulaminu oraz jej organizacji przez Wydawnictwo pokrywa w całości i samodzielnie klient Sklepu,
  d) ponoszone przez Państwa koszty wysyłki za pomocą usługi „Paczka w RUCHu” lub Pocztą Polską – usługa POCZTEX Kurier 48 są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link "Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.
 2. W przypadku dostawy poza granicami Polski:
  Wydawnictwo obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.
 3. Istnieje możliwość bezpłatnego, osobistego odbioru zamówienia złożonego w Sklepie - w stacjonarnej księgarni Wydawnictwa w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 45a lok. 56 w godzinach jej pracy, przy czym dotyczy to jedynie książek papierowych i w takim przypadku konieczne jest dokonanie płatności bezpośrednio w stacjonarnej księgarni: gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zamówione w ten sposób książki będziecie mogli Państwo odebrać w stacjonarnej księgarni w terminie do 7 dni od momentu potwierdzenia przez Sklep realizacji Państwa zamówienia.

VI. TERMINY DOSTAWY.

 1. Książki i inne towary dostarczane są przez firmę wykonującą transport produktów zgodnie z wybraną przez Państwa usługą.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę wykonującą transport produktów, wskazany na jej stronie internetowej (www.paczkawruchu.pl, www.pocztex.pl, www.inpost.pl) .
 4. Wysyłkę zleconą kurierem można śledzić poprzez stronę https://inpost.pl/sledzenie-przesylek,
 5. Wysyłkę pocztową można śledzić poprzez stronę http://emonitoring.poczta-polska.pl,
 6. Wysyłkę do paczkomatu można śledzić poprzez stronę: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek
 7. „Paczkę w RUCHu można śledzić poprzez stronę: https://www.paczkawruchu.pl/sledz-paczke/ 
 8. Zamówione przez Państwa w Sklepie oferowane książki lub inne towary mogą być dostarczone Państwu w inny, wskazany przez Państwa sposób, po uzgodnieniu odpowiednich warunków takiej dostawy, w terminie odpowiadającym wybranemu sposobowi takiej dostawy.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia książki lub innego towaru w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila.
  W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
  Tulipan Park Gliwice HLOGISTYKA bud. B 44-102 Gliwice, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39
  z dopiskiem: "Zwrot"
  Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub za Państwa zgodą przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez Zamawiającego produkty. Wydawnictwo w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku, kiedy wybrali Państwo sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Wydawnictwo sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązane do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 8. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

VIII. REKLAMACJE.

 1. Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
  Tulipan Park Gliwice HLOGISTYKA bud. B, 44-102 Gliwice, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39
  z dopiskiem: „Reklamacja”
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.
 5. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Państwa reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez Zamawiającego produkty.

IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH.

 1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.
 2. Wydawnictwo oferuje:
  a) e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub, MOBI,
  b) audiobooki (cyfrowe nagrania dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów) w formacie mp3.
 3. Opis e-booka lub audiobooka na stronie Sklepu zawsze zawiera wskazanie formatu, w którym można go nabyć. Przed dokonaniem zakupu powinni Państwo sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne, którym Państwo dysponujecie spełnia odpowiednie wymagania sprzętowe w celu odtworzenia pliku elektronicznego oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie pliku elektronicznego na Państwa urządzeniu elektronicznym.
 4. Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego. W przypadku zamówienia pliku elektronicznego składacie Państwo oświadczenie o kraju swojego stałego miejsca zamieszkania w celu ustalenia przez Wydawnictwo miejsca świadczenia usługi i właściwego rozliczenia podatku od towarów i usług.
 5. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Państwem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego. Wobec wielości urządzeń elektronicznych i oprogramowania do nich używanego proponujemy, aby Państwo przed zakupem pliku elektronicznego skontaktowali się z producentem swojego urządzenia elektronicznego (np.: czytnika) lub stosownego oprogramowania i ustalili, czy dane urządzenie lub oprogramowanie będzie potrafiło otworzyć pliki elektroniczne, które zamierzają Państwo nabyć.
 6. Do otwarcia plików w formacie:
  1. mobi wystarczy czytnik sprzętowy (przykładowo Kindle) lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Mobi Pocket Reader, Calibre itd.),
  2. ePub wystarczy czytnik sprzętowy lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Adobe Digital Editions, Nexto Reader, Bluefire Reader itd.),
  3. mp3 potrzebny jest komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników, słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w tym formacie (np.: Winamp, Windows Media Player, foobar2000 itd.) lub dowolny odtwarzacz plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie mp3.
 7. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem e-mail: zamowienia@czarne.com.pl
 8. Przy sprzedaży plików elektronicznych Sklep akceptuje jedynie formę płatności elektronicznej za pośrednictwem: operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182 (dalej: „PayU”) lub platformy PayPal obsługiwanej przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „PayPal”).
 9. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych PayU lub PayPal, odpowiada wyłącznie PayU lub PayPal.
 10. PayU i PayPal nie są stroną, ani w żaden inny sposób nie są objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Państwem, a Sklepem.
 11. PayU i PayPal nie są stroną ani w żaden inny sposób nie są objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawieracie Państwo z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych PayU lub PayPal na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne.
 12. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
 13. Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Państwa zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: PayU lub PayPal.
 14. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz na Państwa żądanie fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika. Wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierać będzie pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie plików elektronicznych niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Państwa żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także pełną informację o prawach przysługujących Państwu w związku z zawarciem umowy o dostarczenie plików elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet.
 15. W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.    
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu pliku elektronicznego przez Państwa realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wydawnictwem (złożenia przez Państwa stosownego zamówienia). Jednakże w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania pliku elektronicznego przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Państwa o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą przekazania Państwu informacji o sposobie pobrania zamówionego pliku elektronicznego, w taki sposób, że jego pobranie zależy tylko od Państwa woli. Natomiast w sytuacji braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Wydawnictwo powstrzymuje się od udostępnienia nabytego pliku elektronicznego do końca przysługującego Państwu okresu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym w każdym czasie możecie Państwo wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy w porozumieniu z Wydawnictwem.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: zamowienia@czarne.com.pl. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 18. Wydawnictwo w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji wydanych przez Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na Państwa temat. Zawierając umowę sprzedaży pliku elektronicznego z Wydawnictwem wyrażają Państwo zgodę na takie oznaczenia i zobowiązujecie się Państwo nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.
 19. W wyjątkowych przypadkach i jedynie wtedy, kiedy z opisu konkretnego pliku elektronicznego na stronie Sklepu będzie tak wynikać, Wydawnictwo - w celu ochrony praw autorskich publikacji wydanych przez Wydawnictwo - zastrzega sobie prawo do zabezpieczania ich za pomocą systemu ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management).
 20. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszym Sklepie upoważnia Państwa do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Wydawnictwa ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem - w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
 21. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Państwa plików elektronicznych od Wydawnictwa w żadnym wypadku nie jesteście także Państwo, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawnieni do:
  ● ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
  ● jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
  ● ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
  ● usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
  ● oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
  ● jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
  ● ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.
 22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Rejestrując się na stronie WWW Wydawnictwa, zamawiając Newsletter Wydawnictwa, dołączając do Klubu Czarnego lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług (dostarczanie informacji o wydarzeniach i nowościach związanych z Wydawnictwem, uczestnictwo w Klubie Czarnego itd.) na rzecz Państwa. Państwa zgoda stanowi dla nas podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, więc bez niej nie możemy podejmować żadnych czynności.
 2. Dane osobowe, które Państwo nam przekazują są chronione przez nas zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku (dostępne tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
 3. Zgodnie z definicją RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Czarne sp. z o.o. z siedzibą w Wołowcu, Wołowiec 11, 38–307 Sękowa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000404165, nr NIP 738-21-43-907, nr REGON 122457802.
 5. W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: tomasz@czarne.com.pl
 6. Wydawnictwo jednoznacznie oświadcza, że w żaden sposób nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa i przetwarza je wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i nie sprzedajemy ich nikomu. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani transferowane do państwa trzeciego.
 7. Osobom fizycznym, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa dotyczące tych danych, a Wydawnictwo jest odpowiedzialne za ich realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja wskazanych poniżej uprawnień będzie jednak możliwa dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby żądającej dokonania danych czynności.
 8. Wnioski dotyczące wykonywania poniższych uprawnień można wysłać na adresem e-mail: tomasz@czarne.com.pl
 9. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
  1. dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator,

  2. sprostowania, zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, w szczególności w sposób wskazany w II.6,

  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wycofania tej zgody w dowolnej chwili – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,

  4. ograniczenia przetwarzania (np.: w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację (chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa),

  6. żądania usunięcia danych (przykładowo w sytuacji, gdy: nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wycofano zgodę na przetwarzanie danych) – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,

  7. prawo do przenoszenia danych,

  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Państwa dane osobowe przechowywane są przez nas jedynie przez okres niezbędny do realizacji przez Państwa zamówień na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zostaną usunięte wraz z usunięciem przez Państwa konta, jeśli takie założyliście.

 11. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

 12. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „Witaj, [nazwa użytkownika]” w prawym górnym rogu strony lub możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez wskazany powyżej e-mail.

XI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH.

 1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO”).
 2. Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału IV — „Potwierdzenie Wydawnictwo”, VII — „Prawo odstąpienia od umowy” oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.
 3. Do umów zawartych przez Państwa z Wydawnictwem przed dniem 27 kwietnia 2017 roku (dniem wejścia w życie przepisów niniejszego regulaminu) mają zastosowanie przepisy dotychczasowego regulaminu Sklepu, dostępne pod adresem czarne.com.pl/regulamin-2.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Tulipan Park Gliwice HLOGISTYKA bud. B 44-102 Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39 z dopiskiem: „Zwrot” oraz e-mailem na adres reklamacje@czarne.com.pl,)

"Oświadczenie o odstąpieniu od umowy"

Wydawnictwo Czarne sp. z o.o.
Wołowiec 11
38–307 Sękowa
tel.
+48 18 351 00 70
e-mail.: reklamacje@czarne.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data”

(*) Niepotrzebne skreślić.
Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.