Śledź Czarne: YouTube Klub Czarnego

Dołącz do Klubu Czarnego

Klubowicze mogą korzystać ze specjalnych promocji!

Wydawnictwo Czarne — wiadomości

[...] czytając „Wschód”, będziemy się z autorem przemieszczać w przestrzeni i w czasie. Odbędziemy podróż w głąb wschodniej Polski, Rosji i Azji oraz w głąb świata, z którego on wyszedł.

Organizator konkursu, Wydawnictwo Czarne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowcu (Sękowa 38–307), Wołowiec 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000404165, REGON: 122457802, NIP: 738–21–43–907, kapitał zakładowy 8.402.000 zł (osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych), na podstawie pkt. 15 regulaminu z dnia 7 kwietnia 2014 roku oświadcza, że z przyczyn niezależnych od Organizatora konkurs „Gottland” zostaje unieważniony i laureaci nie będą wyłaniani.

Rozmowy Mikołaja Grynberga są dla dzieci ocalałych z Zagłady tym, czym dla ich rodziców był izraelski proces Adolfa Eichmanna.
Śledzenie dialogu, który prowadzi doświadczony naukowiec z minionym czasem, w którym jako 11-latek trafił do obozu koncentracyjnego, daje unikatowe doświadczenie uczestniczenia w czymś niezwykłym. Pochłania rytm opowieści, jej szczerość i pokora wobec historii. Książka Kulki staje się więc swoistym pomnikiem, który stawia swoim bliskim, zamęczonym w obozie i wszystkim innym, którzy stracili tam życie.

Beata Zatońska

Jeden był zdolny i pracowity, drugi wygadany, miał kontakty, był pewny siebie i przebojowy. Obaj zapaleni do innowacji. Beata Chomątowska opisała losy niezwykłego architektonicznego duetu: Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy.

Anna Cymer

Najnowsza książka Andrzeja Stasiuka wpisuje się w tę część twórczości pisarza, którą można by nazwać eseistyczną prozą podróżniczą. Autor jest obecny w tekście, to jego refleksje i spostrzeżenia poznajemy, to on był w tych miejscach, o których czytamy.

Bernadetta Darska

„Lachert i Szanajca. Architekci awangardy” Beaty Chomątowskiej to nie tylko zwykła biografia. To żywy obraz przedwojennej Polski, jej elit intelektualnych i artystycznych.

Jerzy Zawisak

Promocja na serię Z Domem!

Przy zakupie książki „Kamienny dom” autorstwa Anthonego Shadida (tłumaczenie Hanna Jankowska) otrzymasz rabat 25% na pozostałe tytuły z serii „Z Domem”! Promocja obejmuje zarówno książki papierowe, jak i e-booki i potrwa do poniedziałku (3.11). Uwaga: rabat pojawi się po dodaniu książek do koszyka.