Wydawnictwo

WYDAWNICTWO CZARNE POWSTAŁO W 1996 ROKU I JEST PRYWATNĄ, NIEZALEŻNĄ OFICYNĄ WYDAWNICZĄ. SPECJALIZUJEMY SIĘ W LITERATURZE FAKTU, ESEISTYCE ORAZ POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ PROZIE. W OBSZARZE NASZYCH NAJWIĘKSZYCH ZAINTERESOWAŃ ZNAJDUJE SIĘ WSPÓŁCZESNY REPORTAŻ, W JEGO ROZMAITYCH ODSŁONACH TEMATYCZNYCH I GATUNKOWYCH, LITERATURA PODRÓŻNICZA, DOKUMENTALNA, BIOGRAFIE I KSIĄŻKI HISTORYCZNE.

Do grona naszych autorów należą m.in. Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga, Jurij Andruchowycz, Herta Müller, Paul Theroux, Jean Hatzfeld, Jacek Hugo-Bader, Wojciech Tochman, Maciej Zaremba, Paweł Smoleński, Mariusz Szczygieł, Tadeusz Konwicki, Swietłana Aleksijewicz, Lidia Ostałowska, Liao Yiwu, Colin Thubron, Karl-Markus Gauß, Martin Pollack, Robert Makłowicz, Thomas Bernhard, Tadeusz Słobodzianek oraz wielu innych wybitnych pisarzy, znakomitych dziennikarzy i cenionych naukowców, nazwiska światowej sławy i obiecujący debiutanci.

Ich twórczość przedstawiamy w kilku rozpoznawalnych i różnorodnych seriach.

 

Wydawnictwo Czarne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowcu (Sękowa 38–307), Wołowiec 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000404165, REGON: 122457802, NIP: 738–21–43–907, kapitał zakładowy 8.402.000 zł (osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych).