Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria
Kup książkę 39,90 zł 33,52 zł wydanie 1・Okładka miękka, foliowana, ze skrzydełkami
Kup ebook 20,00 zł 16,00 zł
Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria・MOBI, EPUB
 • Seria wydawnicza: Tropiki
 • Projekt okładki: Agnieszka Pasierska/Pracownia Papierówka
 • Skład: Robert Oleś/d2d.pl
 • Data premiery: 4 listopada 2013
 • Nazwa wariantu: wydanie 1
 • Rodzaj okładki: miękka, foliowana, ze skrzydełkami
 • Wymiary: 133 mm × 215 mm
 • Liczba stron: 360
 • ISBN: 978-83-7536-662-4
 • Cena okładkowa: 39,90 zł
Pobierz okładkę

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria

Data premiery: 4 listopada 2013

Autorzy: Magdalena Barbaruk, Adam Wodnicki, Szymon Uliasz, Janusz Bohdziewicz, Wiesław Szpilka, Paweł Próchniak, Dariusz Czaja, Agnieszka Wolny-Hamkało, Magdalena Zych, Justyna Chmielewska, Dorota Majkowska-Szajer, Tomasz Szerszeń, Małgorzata Czapiga, Joanna Sarbiewska, Aleksandra Janus, Roma Sendyka, Monika Sznajderman, Hubert Francuz, Łukasz Baksik, Katarzyna Kuszyńska.

Książka jest zbiorem esejów mieszczących się w pojemnej formule: antropologia przestrzeni. Wspólnym dla autorów punktem wyjścia była, dobrze obecna w humanistycznym dyskursie, kategoria nie-miejsca.W rozumieniu Marca Augé odnosi się ona do tych miejsc, które są antytezą przestrzeni domowej i oswojonej; to światy bez pamięci, bez imienia i bez historii, punkty tranzytowe i ziemie niczyje. Według francuskiego etnologa, nie-miejsca stały się wyrazistym emblematem i miarą naszej współczesności. Autorzy prezentowanych tekstów poddają wspomnianą kategorię znaczącej redefinicji: rozumiana jest ona nie tyle jako pojęcie obciążone negatywną treścią, ile raczej jako użyteczny instrument poznania, jako poszerzająca spojrzenie metafora, a czasem jako wielowartościowy symbol. Opisywane w książce inne przestrzenie oraz inne miejsca wymykają się ścisłym, zwłaszcza pejoratywnym, kwalifikacjom. Przywoływane w interpretacjach nie-miejsca przedstawiane są w całej ich wieloznaczności, bogactwie i skomplikowaniu. Poszczególne teksty rozumiane są jako poręczne m a p y, z którymi podróżować można po nieznanych (albo słabo znanych) realnych t e r y t o r i a c h. Autorzy szukają nie-miejsc w miejskiej zabudowie, wyprawiają się na przedmieścia i peryferie, odsłaniają drugie dno znajomych miejsc podróżnych, wchodzą na nieużytki, ruiny, ziemie niczyje, odnajdując w nich bogate pokłady znaczeń, wreszcie, śledzą różne formy żydowskiej (nie)obecności w powojennych topografiach. Tom ma charakter interdyscyplinarny, jego autorami są antropolodzy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i filmoznawcy.

 • Miejsca, którym odebraliśmy mowę, białe plamy naszej wyobraźni, przecież istnieją i domagają się głosu. Autorzy tej antologii odczytują ich skryte sensy. To najlepszy sposób, by opisać miejsce, w którym wszyscy jesteśmy.

  Piotr Mucharski, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”
 • Żałuję, że nie znalazłem się w tej książce. A jest naprawdę niezwykła, otwiera tyle dróg przed nami. Nie mówiąc o tym, że inicjuje nową serię antropologiczną. Fantastyczna.

  Zbigniew Benedyktowicz, redaktor naczelny „Kontekstów”
 • Jest to pionierska na polskim gruncie próba antropologii ‘miejsca’. Jesteśmy oprowadzani ze swadą, jaką znamy z klasycznej topiki wędrówki (podróży), po „inaczej” zobaczonych: Wenecji i Lublinie, Stambule i Zakopanem, po znanych/nieznanych: Camargue i Cervantesowej La Manczy, ale też po miejscach takich jak: przedmieście, ogród, kirkut, ruiny, pustki. Wyobraźnia antropologów sięga tam, gdzie do tej pory dominowały literackie czy filmowe obrazy podróży, dopełnia je i reinterpretuje. „Inne przestrzenie, inne miejsca…” to również udana próba redefinicji dwu ważnych dla ponowoczesności pojęć: heterotopii Michela Foucaulta i „nie-miejsc” Marca Augé.

  Roch Sulima