Monika Sznajderman

Monika Sznajderman

Monika Sznajderman – antropolog kultury; stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Autorka książek Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Współczesna Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej, Błazen. Maski i metafory oraz Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. Redaktorka kilku antologii esejów, m. in. Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, Znikająca Europa (z Kathariną Raabe), Jako dowód  i wyraz przyjaźni. Reportaże o Pałacu Kultury (z Magdaleną Budzińską). Od 1996 roku prowadzi Wydawnictwo Czarne. Urodzona w Warszawie, mieszka w Beskidzie Niskim. Żona, matka, babka. Za książkę Fałszerze pieprzu uhonorowana Nagrodą im. Marii i Łukasza Hirszowiczów, Nagrodą Literacką Miasta Radomia oraz Nagrodą im. Jerzego Turowicza. Autorka została również wyróżniona przez Kapitułę i Dyrekcję Fundacji im. Jerzego Bonieckiego – Polcul za działalność społeczną, wydawniczą oraz popularyzację czytelnictwa, a także nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (2017), Nagrody Literackiej Nike, nagrody Śląski Wawrzyn Literacki, oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Książki tej autorki

 • Nagroda
  Nagroda Literacka Miasta Radomia 2017 za najlepszą książkę literacką
  Monika Sznajderman
 • Nagroda
  Nagroda im. Jerzego Turowicza 2017
  Monika Sznajderman
 • Nominacja
  Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus 2017
  Monika Sznajderman
 • Nominacja
  Śląski Wawrzyn Literacki 2016
  Monika Sznajderman
 • Nominacja
  Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego 2017
  Monika Sznajderman
 • Nominacja
  Nike 2017
  Monika Sznajderman
 • Nagroda
  Nagroda im. Marii i Łukasza Hirszowiczów w kategorii publikacja
  Monika Sznajderman