Marcin Kącki
Foto © archiwum autora

Nagrody

  • Nominacja
    Nagroda Literacka Nike 2016
    Marcin Kącki
  • Nagroda
    Nagroda studentów dziennikar­stwa „MediaTory” 2007
    Marcin Kącki

Marcin Kącki

Marcin Kącki (ur. 1976) – reporter, redaktor „Dużego Formatu”, zajmuje się reportażem społecznym i historycznym. Zdo­bywca tytułu Dziennikarza Roku w konkursie Grand Press 2007, dwóch nagród „Watergate” przyznawa­nych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, nagrody Grand Press w kategorii „Dziennikar­stwo śledcze”  i nagrody studentów dziennikarstwa „MediaTory”. Autor książek Lepperiada, Maestro. Historia milczenia, Białystok. Biała siła, czarna pamięć, za którą był nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz do nagrody MediaTory, Plaża za szafą oraz powieści Fak maj lajf