CZARNE W GALICJI: „Wnuki Jozuego”. Spotkanie z Pawłem Smoleńskim

CZARNE W GALICJI: „Wnuki Jozuego”. Spotkanie z Pawłem Smoleńskim

Kraków
Żydowskie Muzeum Galicja , Dajwór 18
25czerwcaWtorek, 18:00