„Królowie strzelców”. Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Królowie strzelców
Zbigniew Rokita
Królowie strzelców
Piłka w cieniu imperium

Spotkanie poprowadzi Piotr Pogorzelski.