„Bieżeństwo 1915”. Spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk

Bieżeństwo 1915
Aneta Prymaka-Oniszk
Bieżeństwo 1915
Zapomniani uchodźcy

Spotkanie odbywa się w ramach wystawy: „Historie opowiedziane. Bieżeństwo 1915”.

Spotkanie poprowadzi Anna Engelking.