„Delfin w malinach”. Spotkane z Łukaszem Najderem i Olgą Drendą

Delfin w malinach
Pod redakcją Łukasza Najdera i zespołu dwutygodnik.com
Delfin w malinach
Snobizmy i obyczaje ostatniej dekady

Rozmowę poprowadzi Maciej Jakubowiak (dwutygodnik.com).