„Delfin w malinach”. Spotkane z Łukaszem Najderem i Olgą Drendą

Delfin w malinach
Redakcja: Zespół dwutygodnik.com, Łukasz Najder
Delfin w malinach
Snobizmy i obyczaje ostatniej dekady

Rozmowę poprowadzi Maciej Jakubowiak (dwutygodnik.com).