"Nowy Jork". Spotkanie z Magdaleną Rittenhouse

Nowy Jork
Magdalena Rittenhouse
Nowy Jork
Od Mannahatty do Ground Zero

Organizator:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (www.wbp.poznan.pl)

Partnerzy:
Księgarnia Skład Kulturalny – Jeżyce, Wydawnictwo Czarne

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Książki w programie Dyskusyjne Kluby Książki.