"15 stuleci". Spotkanie z Jakubem Banasiakiem i Wilhelmem Sasnalem

15 stuleci
Jakub Banasiak
15 stuleci
Rozmowa z Wilhelmem Sasnalem

Rozmowę poprowadzą Adrian Chorębała i Marta Lisok (kuratorka z BWA Katowice).