21 stycznia Sob. 16:00
Kadzidło Kino za Rogiem, ul. Kościuszki 13

Spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk

Bieżeństwo 1915
Aneta Prymaka-Oniszk
Bieżeństwo 1915
Zapomniani uchodźcy