Natalia Kluczariowa

Natalia Kluczariowa

Natalia Kluczariowa – urodziła się w 1981 roku w Permie, ukończyła wydział filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Jarosławiu, pracuje jako redaktorka moskiewskiej gazety "Pierwszy Września". Publikuje poezję i prozę, oprócz Wagonu Rosja wydała tomik wierszy Biali pionierzy" (Белые пионеры, 2006) i powieść SOS! (2009). W 2008 roku za opowiadanie "Jeden rok w raju" otrzymała nagrodę im. Jurija Kazakowa. Mieszka w Abramcewie niedaleko Moskwy.

Książki tej autorki