Marek Edelman

Nagrody

Marek Edelman

Marek Edelman (1922–2009) – legendarny przywódca powstania w getcie warszawskim, kardiolog, działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderu Orła Białego.