Marcin Michalski

Marcin Michalski

Marcin Michalski (ur. 1982) – absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako pedagog, szuflowy, patroszyciel ryb i dziennikarz. Od 2008 roku prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży.

Książki tego autora