Marcin Michalski

Nagrody

Marcin Michalski

Marcin Michalski (ur. w 1982 roku w Warszawie) jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako pedagog, szuflowy, patroszyciel ryb i dziennikarz. Od lata 2008 roku prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży.
www.havnar.blogspot.com