Kate Brown

Kate Brown

Kate Brown – profesor historii na Uniwersytecie Maryland. Za książkę Kresy. Biografia krainy, której nie ma otrzymała wiele nagród, w tym Nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego im. George’a Louisa Beera. Publikowała także m.in. w „American Historical Review”, „Harper’s Magazine”, „ Aeon Magazine” i „The Times Literary Supplement”.

Książki tej autorki