Agnieszka Metelska

Agnieszka Metelska

Agnieszka Metelska – dziennikarka, poetka, prawniczka. Autorka zbiorów wywiadów Szukanie puenty życia i Gdzie diabeł nie może… (razem z Ewą Nowakowską) oraz zbioru reportaży Pokuta po polsku. Jej tekst Tragarze codzienności znalazł się wśród najważniejszych reportaży XX wieku w 100/XX. Antologii polskiego reportażu XX wieku pod redakcją Mariusza Szczygła. Reporterka „Kobiety i Życia”, „Życia Literackiego”, „Przeglądu Tygodniowego” i „Twojego Stylu”. Autorka sztuk dramatycznych i tekstów piosenek. Od dziennikarstwa odeszła do adwokatury. Była rzeczniczką prasową Naczelnej Rady Adwokackiej, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Już jako prawniczka wydała tomiki wierszy Pamięć i Ślad oraz opublikowała artykuł o procesach politycznych w książce Adwokatura warszawska w latach nadziei i przełomu (1956–2009).