„Feinweinblein”. Spotkanie z Weroniką Murek

„Feinweinblein”. Spotkanie z Weroniką Murek

Katowice
Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1
9kwietniaWtorek, 17:00

Rozmowę poprowadzi prof. Dariusz Nowacki.