„Pani inżynier od życia”. Spotkanie z prof. Magdaleną Fikus i Ireną Cieślińską

Pani inżynier od życia
Irena Cieślińska
Pani inżynier od życia
Rozmowa z Magdaleną Fikus

Rozmowę poprowadzi Karolina Głowacka (TOK FM).