"Pani inżynier od życia". Spotkanie z Ireną Cieślińską i Prof. Magdaleną Fikus

Pani inżynier od życia
Irena Cieślińska
Pani inżynier od życia
Rozmowa z Magdaleną Fikus