15 września Pt. 18:00
Gdańsk Wrzeszcz Biblioteka pod Kotem i Myszą, ul. Lelewela 21/22

"Pani inżynier od życia". Spotkanie z Ireną Cieślińską i Prof. Magdaleną Fikus

Pani inżynier od życia
Irena Cieślińska
Pani inżynier od życia
Rozmowa z Magdaleną Fikus