Spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk, autorką książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy"

Bieżeństwo 1915
Aneta Prymaka-Oniszk
Bieżeństwo 1915
Zapomniani uchodźcy

Po spotkaniu autorka będzie podpisywać książkę na stoisku Wydawnictwa Czarne.

Spotkanie w ramach Festiwalu literackiego "Na pograniczu kultur" i VI Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku.

Spotkanie poprowadzi Mikołaj Wawrzeniuk.