4 lutego Sob. 16:00
Gdynia Muzeum Emigracji, ul. Polska 1

Spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk

Bieżeństwo 1915
Aneta Prymaka-Oniszk
Bieżeństwo 1915
Zapomniani uchodźcy