Regulamin

Regulamin

OGÓLNE INFORMACJE O SKLEPIE.

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem www.czarne.com.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o., z siedzibą w Wołowcu [zwanym dalej „Wydawnictwem”], nr NIP 738-21-43-907, nr REGON 122457802.
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków i audiobooków) znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Dane kontaktowe:
  Wydawnictwo Czarne sp. z o.o.
  Monika Sznajderman
  Andrzej Stasiuk
  Wołowiec 11
  38–307 Sękowa
  tel. +48 18 351 00 70
  fax +48 18 352 04 75

II. REJESTRACJA.

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
 3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres firmą kurierską na Państwa zlecenie i koszt.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.
 5. Uwaga! Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji, po kliknięciu przycisku „Edytuj profil”.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie www.czarne.com.pl i następnie zdecydować się na zakup.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
 4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk".
 5. Cena towaru - wskazana w jego opisie na stronie www.czarne.com.pl - staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
 6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawieracie Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów.
 7. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
 8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  a) za pobraniem,
  b) płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu (60–166), ul. Grunwaldzka 182.
 10. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawnictwo wysyła Państwu zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki kurierowi.
 11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Państwem.
 12. Z chwilą nadania przez Wydawnictwo przesyłki z zamówionymi przez Państwa produktami firmie kurierskiej, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 10 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów przez firmę kurierską, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od tego dnia.

IV. POTWIERDZENIE INFORMACJI PRZEZ WYDAWNICTWO:

 1. Wydawnictwo najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:
  1. imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
  2. istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu,
  3. ceny obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki,
  4. zasady zapłaty ceny,
  5. kosztów oraz terminu i sposobu dostawy,
  6. prawa odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,
  7. miejscu i sposobie składania reklamacji,
  8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący.
 2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w III.8.

V. KOSZTY WYSYŁKI.

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
  Ponoszone przez Państwa koszty wysyłki firmą kurierską są niezależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link „Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.
 2. W przypadku dostawy poza granicami Polski:
  Wydawnictwo obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.

VI. TERMINY DOSTAWY.

 1. Książki i inne towary dostarczane są firmę kurierską OPEK w godzinach od 8 do 16 w ciągu około 5 dni roboczych.
 2. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
  OSDW Azymut Sp. z o.o.
  Tulipan Park Stryków
  Smolice 1F
  95–010 Stryków
  z dopiskiem: „Zwrot”
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Państwu towaru.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  4. dostarczania prasy.
 5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Sklepowi. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi.
 7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

VIII. REKLAMACJE.

 1. Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
  OSDW Azymut Sp. z o.o.
  Tulipan Park Stryków
  Smolice 1F
  95–010 Stryków
  z dopiskiem: „Reklamacja”
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru.
 5. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Państwa reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.

IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH.

 1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.
 2. Wydawnictwo oferuje:
  a) e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub, MOBI,
  b) audiobooki (cyfrowe nagrania dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów) w formacie mp3.
 3. Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego.
 4. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Państwem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.
 5. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży plików elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem e-mail: zamowienia@czarne.com.pl
 6. Przy sprzedaży plików elektronicznych Sklep akceptuje jedynie formę płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu(60-166), ul. Grunwaldzka 182. (dalej: „PayU”).
 7. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych PayU, odpowiada wyłącznie PayU.
 8. PayU nie jest stroną, ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Państwem, a Sklepem.
 9. PayU nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawieracie Państwo z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych PayU na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne.
 10. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
 11. Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Państwa zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: PayU.
 12. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz na Państwa żądanie fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika.
 13. W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.    
 14. W sytuacji, kiedy zamówiony przez Państwa plik elektroniczny został przez Państwa pobrany, tracicie Państwo prawo do odstąpienia od umowy z Wydawnictwem, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: zamowienia@czarne.com.pl. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 16. Wydawnictwo w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji wydanych przez Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na Państwa temat. Zawierając umowę sprzedaży pliku elektronicznego z Wydawnictwem wyrażają Państwo zgodę na takie oznaczenia i zobowiązujecie się Państwo nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.
 17. W wyjątkowych przypadkach i jedynie wtedy, kiedy z opisu konkretnego pliku elektronicznego na stronie Sklepu będzie tak wynikać, Wydawnictwo - w celu ochrony praw autorskich publikacji wydanych przez Wydawnictwo - zastrzega sobie prawo do zabezpieczania ich za pomocą systemu ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management).
 18. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszym Sklepie upoważnia Państwa do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Wydawnictwa ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem - w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
 19. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Państwa plików elektronicznych od Wydawnictwa w żadnym wypadku nie jesteście także Państwo, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawnieni do:
  ● ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
  ● jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
  ● ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
  ● usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
  ● oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
  ● jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
  ● ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.
 20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Rejestrując się na stronie WWW Wydawnictwa lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
 3. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „Witaj, [nazwa użytkownika]” w prawym górnym rogu strony lub możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez e-mail.

XI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH.

 1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału IV — „Potwierdzenie informacji przez Wydawnictwo” i VII — „Prawo odstąpienia od umowy”. nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.